Overige informatie

Wij proberen u zo volledig mogelijk te infomeren over de vereniging en onze sport. Maak hieronder de keuze uit de onderwerpen die u interesseren.


Instructie
Onmiddellijk na toetreding als aspirant-lid krijg je uitgebreid instructie in verschillende disciplines en het gebruik van bijbehorende wapens. Vanzelfsprekend staat veiligheid daarbij voorop. Maar ook houding, ademhalingen de techniek van het schieten, krijgen hierbij aandacht.

Terug

Wapens en munitie
Voor een goede begeleiding en training bezit de vereniging diverse schietwapens. Pistolen, revolvers en geweren in luchtdruk zowel als groot- en klein kaliber. Elk lid maakt hiervan gebruik. Afhankelijk van het wapen waarmee men schiet koopt de schutter zijn munitie en schijven op de vereniging. Munitie is voorradig in verschillende kalibers en prijsklassen.

Terug

Disciplines

Onze banen worden in diverse afstanden verdeeld, voor de verschillende onderdelen hebben wij 10-, 12- en 25-meter banen. Wij schieten zowel met geweren als met pistolen/revolvers. Geweren uitsluitend op de binnenbaankalibers: .22 en .30 M1. Pistolen en revolvers zowel klein als groot-kaliber. Groot- of zwaar kaliber is die kogelmaat die groter is dan .22 (5,6 mm) van diameter, t.w. van 7.60 mm tot 9.65 mm. Op onze binnenbanen schieten wij de volgende nationale disciplines: KKK, Kleinkaliber karabijn. 12-meter geknield, staand en liggend. GKK, Grootkaliber karabijn. 25 meter geknield. KKG, Kleinkaliber geweer. 12-meter geknield, staand en liggend. KKP, Kleinkaliber pistool 10 of 12 meter staand. MKL, Kleinkaliber pistool, 25 meter. staand MKZ, Grootkaliber pistool, 25 meter. staand (De pistool/revolver discipline worden enkelhandig uitgevoerd) Op buitenbanen organiseren wij ook trainingen en wedstrijden voor groot-kaliber geweer.

Terug

Competitie en wedstrijdelementen
Jaarlijks wordt er voor alle disciplines een competitie georganiseerd. In de periode januari tot medio december moet men daarvoor tenminste 10 complete series hebben geschoten op een of meer club- disciplines. Daarnaast worden er door de KNSA vele wedstrijden georganiseerd o.a. de districts- en nationale kampioenschappen alsook klasseringen voor pistoolschutters. Veel verenigingen (ook de Vrijheid-Heiloo) organiseren z.g. open-wedstrijden. Hieraan kan men ook deelnemen.

Terug

Eigen wapen
Deze vraag wordt ons door ieder die informatie wenst gesteld. Dit willen wij dan ook graag even toelichten. Elke schutter en lid van een wettelijk erkende schietvereniging, heeft de mogelijkheid een eigen wapen aan te schaffen. Hij moet daartoe echter wel aan een aantal criteria voldoen. In een persoonlijk gesprek vertellen wij u daar graag alles over.

Terug