Wie Mag Lid worden en Hoe?

Iedereen, man of vrouw, boven de 16 jaar, mits van onbesproken gedrag, kan lid worden van onze vereniging. De procedure om aspirant lid te worden is als volgt.

 1. Na uw kennismakingsgesprek met een bestuurslid ontvangt u een informatie map met o.m. een VOG aanvraag formulier een aanmeldingsformulier . Deze zorgvuldig lezen.
 2. Verklaring omtrent gedrag (VOG) verkrijgen in samenwerking met de vereniging . De verplichte procedure is te vinden hier . Als alles normaal verloopt ontvangt u daarna thuis een verklaring van "geen bezwaar" van de Overheid. (Voor de goede orde wijs ik u er op dat de uitkomst van de VOG speciaal betrekking heeft op schietsport en bepalend is voor een lidmaatschap van schietsportverenigingen.)
 3. De aanmeldingsformulier invullen en tekenen.
 4. De volgende items plaatsen in een gesloten envelop gemarkeerd "Vertrouwelijk" geadresseerd aan "de Secretaris SV de Vrijheid Heiloo"
  1. Vervolmaakte formulier
  2. De originele Verklaring omtrent gedrag (VOG) ontvangen van de gemeente
  3. Recente pasfoto
 5. Informeren bij de secretaris (bv e-mail secretaris@svdevrijheidheiloo.nl) voor instructies om deze in te leveren
 6. Na ballotage met goed gevolg wordt men aangemeld bij de KNSA
 7. Bij ontvangst van de KNSA schutterslicentie wordt men ook aspirant lid van onze vereniging
 8. De Secretaris informeert de aspirant lid
 9. De aspirant spreekt met de secretaris af de eerstvolgende schietbeurt onder begeleiding
 10. Een factuur voor de verschuldigde gelden voor lidmaatschap wordt verzonden