Geschiedenis van onze vereniging in het kort

Kort na de tweede wereldoorlog werd in Nederland de organisatie Steun wettig gezag opgericht. Binnen deze organisatie werden er op vele plaatsen schietoefeningen gehouden door z.g. ‘reserve-onderdelen’ waaronder de reservisten van de Rijkspolitie.

Bij het opheffen van Steun wettig gezag gaan de plaatselijke schietverenigingen verder in een eigen orgaan genaamd ‘De Vrijheid’. Elke vereniging gaat binnen deze nieuwe organisatie een eigen bestaan leiden. Zo ook de Vrijheid - Heiloo. 21 oktober 1955 is de officiële inschrijfdatum, haar oprichting al veel eerder.

Het schieten gebeurde aanvankelijk op buitenbanen, doch later zochten de clubs ieder hun eigen onderkomen. Dit gebeurde veelal in zalen achter een café‚ of dorpshuis. Zo hebben wij jaren achtereen geschoten in de Rustende Jager (al vele jaren geleden afgebroken). Daarna vonden wij een onderkomen in Limmen. Dit duurde tot 1981.

Toen ging de eerste paal de grond in voor een eigen onderkomen. Zo bezitten wij dan nu een accommodatie met een gezellige kantine en 8 schietbanen voor verschillende schietsportdisciplines.