Doel van onze vereniging

In onze statuten staat als doel uitsluitend: “Het in de gelegenheid stellen van haar leden de schietsport te beoefenen. Dit doen wij door het geven van instructies, houden van oefeningen en wedstrijden en alles wat daartoe bevorderlijk is. Zo is zij hiertoe ook aangesloten bij de KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHUTTERS ASSOCIATIE (KNSA)”.

Maar onze vereniging ‘De Vrijheid’ Heiloo is natuurlijk ook gewoon een gezellige schietsportvereniging. Waar iedere schutter op zijn/haar eigen niveau deze sport kan bedrijven en in contact kan komen met andere sportschutters. Voor de vereniging zijn de goede contacten tussen leden onderling natuurlijk belangrijk. Dat geldt voor iedere vereniging en daar zijn wij niet anders in. Dat zorgt voor de onderlinge samenhang binnen de vereniging en haar leden.

Na het schieten is het bespreken van de scores, wat er die avond goed ging en wat nog beter had gekund, maar ook al wat er verder ter tafel komt natuurlijk bepalend voor een ontspannen sfeer aan de bar. Er is gelegenheid om koffie en thee of een glaasje fris te drinken, of (natuurlijk pas ná het schieten) een biertje. Want dat is één van de regels waar streng op wordt toe gezien: Geen alcoholische drank gebruiken voordat u hebt geschoten. Maar dat is voor elke schutter vanzelfsprekend omdat hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid kent. Iedere schutter wil ook na een gezellige verenigingsavond weer veilig huiswaarts.