Taken van de Leden

SV ‘De Vrijheid’ Heiloo is een vereniging voor leden maar ook door leden. Alles wat er moet gebeuren om de vereniging te doen functioneren, doen de leden zelf. Zo is er een groepje leden dat zorgt dat er onderhoud wordt gepleegd en we wekelijks verzekerd zijn van een schoon onderkomen. Een andere groep leden onderhoudt de verenigingswapens. Allemaal zaken die nodig zijn om het voor ieder lid mogelijk te maken om zijnsport te bedrijven.

Bardienst: Hoewel U niet direct bij aanvang van uw aspirant-lidmaatschap hoeft te beginnen, wordt het om organisatorische redenen op prijs gesteld dat u bardienst wilt doen. Want ook de barwerkzaamheden gebeuren door de leden zelf. Hiervoor komt u op de barrooster te staan en per jaar zult u enkele malen per jaar worden ingedeeld.

Baandienst: Tijdens het schieten dient er voortdurend controle te zijn op wat er op de schietbaan gebeurt. Dit is een wettelijk gegeven voor schietbanen en is bedoeld om de veiligheid te kunnen waarborgen. Tijdens iedere schietavond is er daarom ook een baancommandant aanwezig. Ook dit gebeurt door leden en daarvoor is maakt de vereniging gebruik van een baanrooster. Van geoefende schutters, die bovendien bij de vereniging hebben aangetoond de verantwoordelijkheid aan te kunnen, wordt verwacht dat ze enkele baandiensten per jaar voor hun vereniging doen.

Diensten algemeen: Dit dienstdoen strekt zich ook uit tot de wedstrijden. De wedstrijden worden meestal in de weekends gehouden. Uw dienst zal zich dan beperken tot een halve dag per jaar.

Voor zowel de bar- als de baandiensten gelden enkele simpele regels. Ieder lid ontvangt een dientrooster. Deze maakt onderdeel uit van ons verenigingsblad genaamd ‘DE LOSSE FLODDER’ . De roosters worden gemaakt door een lid per periode van 3 maanden vooruit. U kunt dus ruim vooraf zien wanneer u dienst heeft. Het rooster staat voor leden zichtbaar ook op de website en wordt tevens in de bar, onder bestuursmededelingen opgehangen. In het geval van verhindering door ziekte of werk of verjaardagen kunt u uw dienst niet doen.

Wat dan?

Er bestaat altijd de kans om van dienst onderling te wisselen met een mede lid. Als deze niet lukt kan men wenden tot de secretaris (zie informatie onder "contact")

Wat niet?

Op een avond dat u diens hebt rekent de vereniging op u. Als u niet komt opdagen is dat natuurlijk hinderlijk voor u mede leden. Anderen zullen uw plaats onaangekondigd moeten innemen om de verenigingsavond toch weer tot een gezellige avond te maken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Dus…

1 *In de praktijk doet u ongeveer één keer in de 5 tot 9 weken een dienst.

2 *Uw voorkeur voor diensten op maandag, woensdag of vrijdag kunt u aangeven.

3 *Tijdens een dienst zal er doorgaans geen gelegenheid zijn om zelf te schieten.

4 *Op verzuim zonder melding staat een boete.