KNSA afdracht

Contributie KNSA-afdracht

Jaarlijks dienen de aangesloten verenigingen contributieafdracht aan de KNSA af te dragen. De Algemene Vergadering van de KNSA stelt jaarlijks de voor het daaropvolgende jaar vast.

Iedere KNSA-vereniging is verplicht al haar sportschutters bij de KNSA aan te melden. Indien deze schutters (nog) niet in het bezit zijn van een KNSA-schutterslicentie wordt een entreegeld geheven per schutter (behalve voor juniorschutters waarvoor geen entreegeld verschuldigd is).

Indien de vereniging schutters aanmeldt na 1 juli van het desbetreffende jaar, dan wordt hiervoor de helft van de bondscontributie in rekening gebracht (let op: niet van de entreegelden; deze moeten volledig worden voldaan, overeenkomstig de status van de schutter). In de bondscontributie is o.a. inbegrepen het abonnement op het bondstijdschrift "Schietsport" (niet van toepassing op (junior)gezinsschutters, de collectieve WA- en Rechtsbijstandverzekering, advisering inzake de Wet Wapens en munitie en de bouw en inrichting van schietaccommodaties, toegang tot diverse opleidingen, algemene belangenbehartiging, enzovoorts. KNSA-verenigingen hoeven geen contributie te voldoen voor hun leden die zijn geregistreerd als niet-contributieve schutter, aangezien voor deze schutters reeds bondscontributieafdracht door een andere vereniging is c.q. wordt voldaan.

Op de schutterslicentie staan de KNSA-registratienummers vermeld van alle verenigingen waarvan de schutter lid is; het nummer van de contribuerende vereniging is daarop in grote cijfers, en de nummers van de overige verenigingen in kleinere cijfers vermeld.