gezondheidscheck covid 19 per 26 juni 2021

Vragen Covid-19 Triage

 1. Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ? Hoesten ,Verkoudheids-klachten, verhoging of koorts, Benauwdheid, Reuken of Smaak verlies
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten
 3. Heb je het coronavirus (covid-19) gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)
 4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus (covid-19) en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat
  • je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus (covid-19) is vastgesteld?
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?
Bij een of meer “JA” antwoorden , Geen Toegang
Bij alle antwoorden “Nee” aankruisen verklaring naast uw naam.

Naar Start scherm